วว. จัดสัมมนาการทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร ฟรี !  

98

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  (ศบท.) จัดสัมมนาฟรี !  เรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30-11.45 น. ในงานแสดงสินค้าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อาหาร : Thailand  Industrial  Fair  and  Food  PACK  ASIA  2024  ณ  ไบเทค บางนา สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 29 มกราคม 2567  ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. คุณอรชรี ปรีชาชาญ  โทร. 0 2579 1121-30 ต่อ 3208 3209 มือถือ 086 546 6114  (คุณอรชรี ปรีชาชาญ)  E-mail tpc-tistr@tistr.or.th