ธ.กรุงเทพ ปลุกเด็กไทยรักสิ่งแวดล้อม แจกฟรี! สมุด ‘น้องจุด รักษ์โลก’ เนื่องในวันเด็ก 1.5 แสนเล่ม

553

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 นี้ ธนาคารกรุงเทพได้จัดทำสมุด “น้องจุด รักษ์โลก” มอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ทั่วประเทศรวม 150,000 เล่ม เพื่อร่วมปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพที่มีโครงการ Bualuang the Earth : รักษ์ท่าจีน ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2565 เพื่อช่วยเหลือทะเลไทยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 เพียงปีเดียวพบว่ามีปริมาณขยะลอยน้ำในอ่าวไทยร่วมถึง 138,450 ล้านชิ้น โดยเฉพาะจากแม่น้ำ 5 สายหลัก ได้แก่ ท่าจีน แม่กลอง เจ้าพระยา บางตะบูนและบางปะกง

โดยสมุดทั้งหมดผลิตจากกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานฉลากเขียว และ Eco Fiber เนื่องจากนำกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วมาผลิตในสัดส่วนถึง 50% ดังนั้น การจัดทำสมุด “น้องจุด รักษ์โลก” ในปีนี้จึงช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ได้ถึง 325 ต้น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ได้ถึง 26 ล้านตัน ลดการใช้พลังงานน้ำ 68,092 ลิตร ลดการใช้พลังงานไอน้ำ 10 ตัน และลดการใช้พลังงานทั้งหมด 1,565 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

“ลวดลายบนสมุดจะมี น้องจุด ฉลามวาฬพี่ใหญ่ใจดีตัวแทนแห่งท้องทะเล ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงนำพาเด็กๆ มาเรียนรู้การอนุรักษ์ท้องทะเลด้วยการแยกขยะอย่างง่ายๆ ผ่านเกมส์สนุกๆ ที่ซ่อนไว้ในปกสมุดนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกตั้งแต่วัยเยาว์ นอกจากนี้ภายในสมุดยังสอดแทรกเคล็ดลับการสร้างวินัยการออมแบบง่ายๆ เช่น การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้รู้จักเก็บ รู้จักใช้ รู้จักตั้งเป้าหมายการออม ซึ่งจะส่งผลดีต่ออนาคตทางการเงินของเด็กๆ ตอกย้ำการเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างน้องๆ หนูๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น เพื่อสร้างวินัยที่ดีทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเงินให้มั่นคงและยั่งยืน”

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพจะส่งมอบสมุด “น้องจุด รักษ์โลก” จำนวน 150,000 เล่ม ผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศกว่า 761 สาขา มอบผ่านโรงเรียน ศูนย์นันทนาการ ชุมชน และหน่วยงาน จำนวนรวมกว่า 2,000 แห่ง เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี