WINMED ร่วมลงนามโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ.กำแพงเพชร

338

ราชันย์ อารยะวงศ์ชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี 30 – 60 ปี ประจำปี 2567 กับ สุนทร รัตนากร (กลาง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้บริหาร ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับสตรีในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีสตรีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 44,348 ราย ให้เข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ด้วยวิธี HPV Self-Collect Test เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยโครงการดังกล่าว  WINMED สนับสนุนและส่งมอบชุดตรวจจำนวน 45,000 ชุด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ที่ห้องประชุมชากังราว  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร