ไทยสมุทร มอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับที่ปรึกษาประกันชีวิต คุณวุฒิระดับโลก MDRT 2023 

398

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดย สมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ Deputy Chief Executive Officer นำคณะผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ไปร่วมส่งที่ปรึกษาประกันชีวิต MDRT 2023 เดินทางเปิดประสบการณ์กับทริปท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 24 คน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ เป็นการมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับที่ปรึกษาประกันชีวิต MDRT 2023 ที่ใช้พลังความรักช่วยดูแลลูกค้าให้เข้าถึงประโยชน์และคุณค่าของประกันชีวิต สามารถสร้างผลงานทั้งรายได้และความสำเร็จตลอดปีที่ผ่านมา จนได้รับคุณวุฒิมาตรฐานความเป็นมืออาชีพในระดับสากล