ประกันติดล้อ สนับสนุน สำนักงาน คปภ. ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

517

“ประกันติดล้อ” นายหน้าประกันภัยเพื่อลูกค้ารายย่อย บริหารโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR นำโดย นางอาฑิตยา พูนวัตถุ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารระดับสูง ด้านธุรกิจประกันภัย และ  ชาญฤทธิ์ สุกปลั่ง (ขวา) ผู้บริหารระดับสูง อารีเกเตอร์ นำทีมร่วมงานแถลงข่าว “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อร่วมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้เพิ่มขึ้น โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก  ชูฉัตร ประมูลผล (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมประกันติดล้ออย่างใกล้ชิด ณ สำนักงาน คปภ. ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยของการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SMART drive arrive safe ขับขี่ปีใหม่ถึงที่หมายปลอดภัย ประกันภัยคุ้มครอง” ประกอบด้วย 1) Safety ปลอดภัย 2) Maintenance ดูแลสภาพรถ 3) Alert ตื่นตัว 4) Responsibility ขับขี่รับผิดชอบ 5) Traffic ศึกษาเส้นทาง โดยประกันติดล้อถือเป็นองค์กรที่ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จากโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้มากขึ้น