SCBAM ประเดิมปีมังกร ส่งกองทุน SCBDBOND ลงทุนตราสารหนี้คุณภาพเชิงรุก พร้อมเสนอขาย 8-15 ม.ค. 67

1072

นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAMเปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง จากผลของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อจัดการเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี Fed ได้ปรับคาดการณ์ GDP Growth จาก 2.1% เป็น 2.6% และมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะยาวยังมีทิศทางการเติบโตที่เป็นไปได้ในเชิงบวก ซึ่งยังต้องจับตามองทิศทางตลาดทุนในอนาคตที่อาจเกิดความผันผวนหากมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบ ทั้งนี้ วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก รวมถึง ไทย ได้สิ้นสุดลงแล้ว จากภาวะเงินเฟ้อที่มีทิศทางชะลอตัว โดยธนาคารกลางในหลายประเทศ นำโดย สหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณปรับลดระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ ทำให้ความกังวลด้านเศรษฐกิจถดถอย ถูกลดระดับลงเป็น Soft Landing  ส่งผลให้การลงทุนในตราสารหนี้มีความน่าสนใจ โดย SCBAM มองเป็นจังหวะเข้าลงทุนสะสม เพื่อล็อคอัตราผลตอบแทน Bond Yield ในปัจจุบันก่อน ธนาคารกลางต่างๆ จะเริ่มประกาศปรับลด ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ SCBAM จึงเปิด กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond หรือ SCBDBOND กองทุนตราสารหนี้ที่คัดเฉพาะตราสารหนี้คุณภาพ มีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุกที่พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าได้ในทุกสภาวะตลาด โดยไม่ยึดติดกับน้ำหนักดัชนีอ้างอิงใด พร้อมเปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 8-15 มกราคม 2567 นี้

นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

กองทุน SCBDBOND เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ-เอกชนคุณภาพดีระดับ Investment Grade ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เงินฝาก และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกตราสารจากปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) เพื่อเฟ้นหาตราสารหนี้ที่มีมูลค่าน่าสนใจ (Valuation) และ/หรือมีราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน ด้วยการเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนจาก Yield และ Credit Spread เน้นรักษาสภาพคล่องให้กับพอร์ตลงทุน ตรวจสอบสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่กำหนด ติดตาม และประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมบริหารการปรับสัดส่วนพอร์ตลงทุน และอายุของตราสารหนี้ (Duration) ที่เข้าไปลงทุนทั้งในรายประเทศ ภูมิภาค และระดับอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ย โดยกองทุนจะมีการลงทุนกับตราสารหนี้ภาครัฐ และเงินฝากในต่างประเทศที่ครอบคลุมรวม 6 ประเทศ ประกอบด้วย 2 ประเทศพัฒนาแล้ว คือสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และ 4 ประเทศในตลาดเกิดใหม่ คือ เกาหลีใต้ จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ โดยภาพรวมแล้ว กองทุนจะมีกรอบอายุของตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่นระหว่าง -10 ปี ถึง +10 ปี ซึ่งในภาวะที่ตลาดทุนมีสถานการณ์ปกติ พอร์ตกองทุนจะมีกรอบอายุตราสารเฉลี่ยที่ประมาณ 6-7 ปี และหากอนาคต ตลาดทุนอยู่ในช่วงภาวะขาขึ้น (ตลาดกระทิง) และอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับลด กองทุนจะปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีกรอบอายุระยะยาวมากขึ้น ในขณะที่ กรณีตลาดทุนเกิดความผันผวนและตลาดทุนปรับตัวอยู่ในภาวะขาลง (ตลาดหมี) กองทุนจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารกรอบอายุระยะยาวและเพิ่มสัดส่วนตราสารกรอบอายุระยะสั้นทดแทน เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนรวมที่เหนือกว่า จากการปรับตัวของตลาดทุนในทุกมิติได้

นันท์มนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า “กองทุน SCBDBOND เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่ากองทุนตราสารหนี้อื่น จากScoring Model การสร้างพอร์ตลงทุนที่พิจารณาจากปัจจัยหลัก 3 ด้านคือ Fundamental, Trading และ Valuation ร่วมกับการใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในอัตราดอกเบี้ย และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้จากการลงทุนระยะยาว หรือ 12 เดือนขึ้นไป นอกจากนี้ SCBAM ยังมีกองทุนตราสารหนี้ที่ให้เลือกเข้าลงทุนได้ในอีกหลายกรอบระยะเวลา เพื่อกระจายความเสี่ยงและใช้เป็นช่องทางหาโอกาสการรับผลตอบแทนได้เช่นกัน”

กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือติดต่อหมายเลข 02-777-7777 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://scbam.info/4aNYx8v สนใจลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click หรือเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Clickได้ที่ https://scbam.link/scbam_fund_click