บลจ.ทิสโก้เปิด TGBOND ลงทุนตราสารหนี้โลก เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนยุคดอกเบี้ยขาลง

1318
สาห์รัช ชัฏสุวรรณ

บลจ.ทิสโก้เสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND) เน้นลงทุนตราสารหนี้และหุ้นกู้ภาคเอกชนคุณภาพดีทั่วโลก เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับสูง และราคาตราสารหนี้ทั่วโลกมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นจากทิศทางดอกเบี้ยโลกเริ่มปรับเป็นขาลง เปิด IPO 8-18 มกราคม 2567  

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Deputy Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า ช่วงต้นปี 2567 ถือเป็นจังหวะทองของการลงทุนในตราสารหนี้ และหุ้นกู้คุณภาพดีทั่วโลก เพราะอัตราดอกเบี้ยอยู่ในจุดสูงสุดและกำลังปรับตัวเป็นขาลง ดังนั้น หากลงทุนในตราสารหนี้ช่วงนี้จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การเลือกลงทุนตราสารหนี้และหุ้นกู้ภาคเอกชนของต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์การลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกตราสารหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ และต้องปรับเปลี่ยนหุ้นกู้ภาคเอกชนในพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้การบริหารจัดการการลงทุน

โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND) ความเสี่ยงระดับ 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง) เน้นลงทุนในกองทุน BNY Mellon Global Credit Fund ชนิดหน่วยลงทุน USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 50% ในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ส่วนที่เหลือกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ภาครัฐ เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 8-18 มกราคม 2567   

“กองทุนหลักมีความโดดเด่นตรงที่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หุ้นกู้ภาคเอกชนที่ผู้จัดการกองทุนเลือกลงทุนนั้นไม่เจอปัญหาผิดนัดชำระหนี้เลย ส่วนหนึ่งเพราะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ค่อนข้างเข้มข้นในทุกมิติ เช่น สภาพคล่อง นโยบายการบริหารงานของบริษัท ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ต่ำกว่า Investment Grade น้อยมากไม่ถึง 5% ของพอร์ตการลงทุน โดยตราสารหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ Investment Grade ขึ้นไป ซึ่งข้อมูลจากในอดีตพบว่า มักจะปรับตัวขึ้นได้ดีภายหลังจากดอกเบี้ยนโยบายผ่านจุดสูงสุด นอกจากนี้ การบริหารกองทุนค่อนข้างจะเป็นเชิงรุกปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เลือกลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ” นายสาห์รัชกล่าว  

พิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน TGBOND ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 มกราคม 2567 ยอดเงินลงทุนทุกๆ 100,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น TISCOSTF มูลค่า 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ยอดเงินลงทุน 20 ล้านบาท รับทองคำหนัก 2 สลึง ยอดเงินลงทุน 30 ล้านบาท รับทองคำหนัก 1 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ) 

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4