ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 36”ศึกษา เรียนรู้ “การระเบิดจากข้างใน” สู่แก่นมะกรูดโมเดล ผลผลิตจากพระราชา

171

ร่วมตามรอยพระราชาไปสัมผัส “หนาวสุดกลางสยาม” และเรียนรู้โครงการต้นแบบของ “การระเบิดจากข้างใน” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โครงการพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริ ต.แก่นมะกรูด  อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ที่มีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนในการคิด และแก้ปัญหาร่วมกัน เกิดเป็นโมเดลทางการเกษตรใหม่ๆ เช่น การปลูก “สตรอว์เบอร์รีแก่นมะกรูด”

พร้อมศึกษาแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมครบทุกมิติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดี และนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 Interactive Board Game โดย อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กร พร้อมการเร่งผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ UN SDG 2030

เชิญร่วมตามรอยพระราชาครั้งที่ 36  ในวันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 (2 วัน 1 คืน)  ณ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB: ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE:  The King’s Journey