วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” 2567 ขนส่งหมอชิต

1176

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเมาไม่ขับจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยการนำกลุ่มวิริยะจิตอาสาร่วมเดินรณรงค์ “ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดพฤติกรรมเสี่ยงขณะเดินทางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงออกบูธกิจกรรมการเล่นเกมที่สอดแทรกความรู้ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาสร้างความสุขสนุกสนานให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ณ สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

            สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน มีสติ และไม่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะ ผ่านกิจกรรมการเสวนา “ฉลองปีใหม่อย่างไร ไม่ตกเป็นเหยื่ออุบัติเหตุ” และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายจากการเมาแล้วขับ พร้อมส่งมอบความห่วงใยไปยังประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างจังหวัดช่วงเทศกาลวันหยุดยาวให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย