ซูเลียน มอบเงินบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

1083

อัยรินทร์  จุลล์จักรวงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล โดยมี พญ.ณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศรีสุราลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า