ยัสปาล กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ “รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน”

1117

ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) นำโดย ยอดชาย อรพันธุ์ทิพย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโลจิสติกส์และฝ่ายผลิต พร้อมด้วยอาสาสมัครจาก ยัสปาล กรุ๊ป จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “รวมพลังอาสา ร่วมสร้างความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมตามแนวคิดของบริษัทฯ “The Power of Sustainability” ทั้งด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอก หัสชัย ไกรยะวุธ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ