“บีไอจี” ร่วมมือ “อายิโนะโมะโต๊ะ” ลงนามความร่วมมือ Carbon Accounting Platform

1127

บีไอจี จับมือ อายิโนะโมะโต๊ะลงนามความร่วมมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์แนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร เครื่องปรุงรสอูมามิ ผลิตภัณฑ์อาหารของอายิโนะโมะโต๊ะ และระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน โดยใช้ Carbon Accounting Platform ที่พัฒนาโดยบีไอจี ยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ตามที่อายิโนะโมะโต๊ะประกาศแผนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจสู่การเป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน

            การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี และ ดร.โคะเฮ อิชิกะวะ กรรมการสมทบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนาม โดยความร่วมมือระหว่าง บีไอจี และ อายิโนะโมะโต๊ะ จะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมจาก Climate Technology ในการตรวจสอบและช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการกระบวนการผลิตวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ของอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 

ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี กล่าวว่า บีไอจี ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้าน Climate Technology และเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเป็นบริษัทในเครือแอร์โปรดักส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนระดับโลก บีไอจีจึงตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน จึงมีการพัฒนา Carbon Accounting Platform เพื่อมอนิเตอร์การใช้และลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ ในกระบวนการผลิตเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น สามารถนำไปวางแผนการลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ จากกระบวนการผลิตโดยอาศัยความชำนาญของบีไอจีมาช่วยสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการใช้ Carbon Accounting Platform ไปสู่อุตสาหกรรมอาหารในการผลิตวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร และร่วมผลักดันในพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน”

ดร.โคะเฮ อิชิกะวะ กรรมการสมทบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติม“อายิโนะโมะโต๊ะ ได้ประกาศแผนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจโดยการเป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งการนำนวัตกรรมรวมถึง Platform ที่เกี่ยวกับการมอนิเตอร์และวางแผนการผลิตเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบ Carbon Accounting Platform ที่บีไอจีพัฒนาขึ้นมาใช้นั้น จะช่วยบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนและช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบรับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี 2030 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050”