ธารน้ำใจ…วิริยะจิตอาสา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

1207

นาถชัย เรืองแรง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนปัตตานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิด “ปฏิบัติการ FIRST AIDS” ด้วยการระดมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน รวมถึงประสานความร่วมมือไปยังตัวแทน นายหน้า ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอส่งความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมและได้รับความช่วยเหลืออย่างดีที่สุด พร้อมฟื้นฟูจากปัญหาอุทกภัยกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว