TPOLY “ทำดีไม่มีวันหยุด” ส่งท้ายปี 66

1163

รัฐพัฒน์ รัตนพันธ์ (แถวหลังที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) ร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสองที่ยังอยู่ในสภาพดี รวมถึงของเล่นเด็ก หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ รวม 123 กิโลกรัม ให้กับกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (MUT) ภายใต้โครงการ Little Steps เพื่อมอบให้โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และในชุมชนถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ TPOLY ได้ดำเนินโครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” มาโดยตลอด เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงการทำความดีต่อ ชุมชน สังคม และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของการเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บริษัทฯ