SF และ AIA จับมือสร้าง Customer Experience เปิดให้บริการ “AIA LOUNGE” พร้อมชวนตรวจสุขภาพ รับตั๋วหนังฟรี!

369

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการ  ตลาด และ  เดชา ธรรมชัยพิเนต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับ เอไอเอ ประเทศไทย โดย เอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และ รพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์  ร่วมเปิดมิติใหม่ทางการตลาด ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ผ่าน “AIA LOUNGE” เลาจน์พักคอยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ สร้าง Brand Engagement บนพื้นที่ศักยภาพของโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ  เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์