JMART นำดิจิทัลอาร์ต NFT สู่การสร้างโอกาส เชิญชวนทำบุญโครงการ เจมาร์ท ปันรัก “รับ” เพื่อ “ให้” ปี 2

1597

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด (Jaymart Mobile) เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Jaymart NFT Charity 2023 ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จํากัด (J Ventures) ภายใต้โครงการ เจมาร์ท ปันรัก “รับ” เพื่อ “ให้” ปี 2 ชวนศิลปิน NFT Community ออกแบบ และผลิตงานศิลปะ สำหรับการจัดจำหน่ายเป็น ART COLLECTION จำนวน 11 ชิ้น เพื่อนำรายได้จากการขายผ่านช่องทางร้าน Siam Sandbox ชั้น 4 สยามพารากอน 

โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสมทบการจัดสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Siam Sandbox ชั้น 4 สยามพารากอน