วิริยะประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

346

อมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ อรุณ บุญชม เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร