ไทยประกันชีวิตร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ Care the Whale

216

ฐานันดร์  หรรษานุกรม ผู้อำนวยการสายงาน สายงานอาคารและทรัพย์สิน เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพในฐานะพันธมิตรโครงการ Care the Whale จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการร่วมคัดแยกขยะขวดแก้ว และนำกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังประกาศความสำเร็จของโครงการขยะขวดแก้วล่องหน โดยในปี 2566 องค์กรพันธมิตรสามารถคัดแยกขยะขวดแก้วได้ 29,791.90 กิโลกรัม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 28,607.68 kg CO2e ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย