ฟอร์ติเน็ต ประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

1215

ฟอร์ติเน็ต ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ระดับโลกด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ขับเคลื่อนการผสานรวมของระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยอีกครั้ง ด้วย รางวัลดีเด่น สาขา Cybersecurity Support Awards 2023 ในงาน Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยรางวัลนี้มอบให้กับหน่วยงานและองค์กรที่มีผลงานในการช่วยพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วนของสังคมไทย