ไทยสมุทร ส่งประกันลดหย่อนภาษีในตำนาน “โอเชี่ยนไลฟ์ ออมสบาย 10/5” รับเงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรกเพื่อไปลงทุนต่อ

1124

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดย นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ จัดหนักโค้งสุดท้ายปลายปีด้วยผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีในตำนานที่ผู้คนเรียกร้องมากที่สุด กับ  

“โอเชี่ยนไลฟ์ ออมสบาย 10/5” ได้รับผลตอบแทนสูงทุกปี  ตั้งแต่ปีแรก ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6 รับเงินคืนปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 – 9 รับเงินคืนปีละ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 560% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพียงชำระเบี้ยประกันภัยสั้นๆแค่ 5 ปี แต่ให้ความคุ้มครองถึง 10 ปี

  “โอเชี่ยนไลฟ์ ออมสบาย 10/5” ประกันลดหย่อนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่สนใจมีเงินคืนสูงทุกปี ไม่ต้องรอปีสุดท้าย ได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 510%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 5 – 6 และไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 – 70 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท โดยเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนการใช้ชีวิตพร้อมรับมือทุกวิกฤต ด้วยแนวคิด Love Mindset หนึ่งในนั้นคือ Love Your Wealth ที่สนับสนุนให้คนไทยรู้จักรักการออมและวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี ผู้ที่สนใจวางแผนภาษี สามารถทดลองคำนวณภาษีผ่าน “โปรแกรมคำนวณภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน” https://www.ocean.co.th/tax และหากสนใจประกันลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ คลิกhttps://www.ocean.co.th/our-products/tax-saving/oceanlife-aomsabai105 หรือ ติดต่อที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต โทร.0 2207 8844  

ข้อควรทราบ

  • กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
  •  โอเชี่ยนไลฟ์ออมสบาย 10/5 เป็นชื่อทางการตลาดของไทยสมุทรออมสบาย 10/5
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  • การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม