วิริยะประกันภัย เพิ่ม “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” แห่งใหม่ ปตท. เอนเนอร์ยี่ นครอินทร์ จ.นนทบุรี

1191

สยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” แห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เอนเนอร์ยี่ นครอินทร์ โดยมี ผู้บริหาร และพนักงานวิริยะประกันภัย ในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เอนเนอร์ยี่ นครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

            สำหรับการจัดตั้ง “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกขยายพื้นที่ให้บริการจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงระหว่างรอยต่อจังหวัด รอยต่อศูนย์บริการสินไหมทดแทน หรือพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ จำนวน 28 แห่ง กระจายอยู่ตามพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสำรวจ วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุแห่งใหม่เพื่อสร้าง “จุดสมดุลบริการอย่างไร้รอยต่อ” ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป