มูลนิธิ EDF ต้อนรับคณะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา

1120

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย สรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับ เอรัน เอ็ม.วิลเลียมส์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานเอกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน รวมถึงหารือเกี่ยวกับโอกาสการทำงานด้านต่าง ๆ  ร่วมกัน ณ สำนักงานมูลนิธิ EDF

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือนักเรียนยากจนในประเทศไทยให้ได้รับการศึกษารวมถึงร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ระหว่างปีการศึกษา 2531-2565 มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนในสถาบันการศึกษากว่า 5,728 แห่งไปแล้ว 406,560 ทุน รวมถึงกิจกรรมด้านซีเอสอาร์กว่า 300 โครงการ 

การดำเนินงานของมูลนิธิ EDF ซึ่งมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและชุมชนที่ยากจนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและได้รับรางวัล อาทิ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงมีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริงติดต่อ กัน 2 ปีซ้อน (2564 และ 2565) รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ เป็นต้น