มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ในเดือนแห่งการให้

351

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่ง และซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย นำโดย คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ขับเคลื่อนสังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ ‘MR. D.I.Y. Cares’ ส่งต่อความห่วงใยตลอดเดือนธันวาคม 2566 มอบเงินสมทบทุนและของขวัญส่งท้ายปี 2566 ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและมูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมสมทบทุนและสิ่งของร่วมกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “ในเดือนธันวาคม 2566 นี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้จัดแคมเปญการตลาดในชื่อ ‘Season of Giving’ ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนคำขอบคุณจากมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ถึงลูกค้าทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาตลอดทั้งปี และในโอกาสเทศกาลแห่งรอยยิ้มและการให้ในครั้งนี้ เราก็ยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนกลับคืนสู่สังคมไทยด้วยเช่นกัน โดยเราได้ร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลค่า 70,000 บาท ในการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาการแพทย์ของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือคนไข้เด็กป่วยที่ยากไร้ หรือมีโรคยุ่งยากซับซ้อนให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้างานการพยาบาลอายุรกรรม Med 1 เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสมทบทุน พร้อมนำของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กจากร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มอบให้แก่น้องๆ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปี 2566 รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท โดยมีคุณชัยรัตน์ มิดชิด ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นผู้รับมอบ พร้อมแนะนำมูลนิธิฯ”

นอกจากนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยังได้เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยแก่คนไทยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567” ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ใน 3 อำเภอของจังหวัดลำปาง ได้แก่ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งเดินหน้ากิจกรรมภายใต้ MR. D.I.Y. Cares ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งต่อความห่วงใย เพิ่มเติมรอยยิ้มให้แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค ผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคม ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน