SCBAM จ่ายปันผลกองทุน SCBS&P500 มูลค่ากว่า 68 ล้านบาท เตรียมส่งมอบวันที่ 26 ธ.ค. 66 

361
พิณแก้ว ทรายแก้ว

พิณแก้ว ทรายแก้ว รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนมีมติจ่ายปันผลให้กับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส สำหรับงวดผลการดำเนินงาน 1 ปี สำหรับรอบวันที่ 1 ธ.ค. 2565 – 30 พ.ย. 2566 โดยจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันที่ 26 ธ.ค. 2566  นี้ รวมเป็นเงินปันผลกว่า 68 ล้านบาท โดยการจ่ายปันผลครั้งนี้ แบ่งเป็น

(1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBS&P500) ในอัตรา 0.3200 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งที่ 21 นับแต่วันจัดตั้งกองทุน

(2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) (SCBS&P500(SSFE)) ในอัตรา 0.2100 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งที่ 3 นับแต่วันจัดตั้งกองทุน

(3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBS&P500-SSF) ในอัตรา 0.2700 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งที่ 3 นับแต่วันจัดตั้งกองทุน

โดยทั้ง 3 กองทุน มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยกองทุน SCBS&P500 จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.1400 บาทต่อหน่วย ทำให้มียอดรวมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ที่อัตรา 0.4600 บาทต่อหน่วย และกองทุน SCBS&P500(SSFE) จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.2700 บาทต่อหน่วย ทำให้มียอดรวมการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ที่อัตรา 0.4800 บาทต่อหน่วย และกองทุน SCBS&P500-SSF จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.1100 บาทต่อหน่วย ทำให้มียอดรวมการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ที่อัตรา 0.3800 บาทต่อหน่วย ตามลำดับ 

กองทุน SCBS&P500 เป็นกองทุนดัชนี ที่เป็นกองทุน Flagship ของ SCBAM ซึ่งจุดเด่นของการลงทุนในกองทุนดัชนี คือ สามารถใช้เป็นตัวเลือกกระจายความเสี่ยงการลงทุน และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการปรับตัวของดัชนี โดยกองทุน SCBS&P500 จะเน้นลงทุนในหุ้นธุรกิจขนาดใหญ่ 500 ตัวแรก คิดเป็น 80% ของมูลค่าการลงทุนของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง SCBAM รองรับการลงทุนทั้งชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล และหากนักลงทุนต้องการลงทุนพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี ก็สามารถเลือกลงทุนได้ทั้งชนิดกองทุน SSF และกองทุน RMF รวมถึงการลงทุนที่ฟรีค่าธรรมเนียมกับชนิด e-class หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บนแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click

พิณแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการปรับตัวในเชิงบวก สะท้อนให้เห็นจากตัวเลขด้านผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ รวมถึงตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างเช่น ยอดค้าปลีกและตัวเลขภาคแรงงานที่ออกมาดีกว่าคาด และมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีโอกาสฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อีกทั้ง การประชุม FED ครั้งล่าสุด มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.25%-5.50% แรงหนุนจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อจึงแนะนำเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุน เพื่อรอรับจังหวะตลาดสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวได้”

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมทั้งควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอคำแนะนำจากผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนได้

สนใจดาวน์โหลดแอพลิเคชัน SCBAM Fund Click และเปิดบัญชีลงทุนได้ที่ https://scbamfundclick.app.link/download