กรุงเทพประกันภัยมอบรางวัลแห่งความทุ่มเทให้แก่พนักงาน

287

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานอายุครบ 60 ปี โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่