สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

408

สมาคมประกันชีวิตไทย โดย จรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหาร พร้อมฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงาน กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจประกันภัยและสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) นำภาคธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงห้องสมุด จัดทำแปลงเกษตรปลูกผักสวนครัว และติดตั้งเสาไฟโซล่าร์เซลล์ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในการนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยได้สนับสนุนการจัดงานและมอบกล่องใส่อาหารอเนกประสงค์ สมุดโน้ต แก่คณะนักเรียนและอาจารย์ โดยมี จิราภรณ์  เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีเห็น พร้อม มยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงาน คปภ. เป็นผู้แทนรับมอบ