วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้ตำรวจภูธรภาค 1

366

พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี โดยมี พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันเนื่องมาจากการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 40 เครื่อง ให้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อสังคมมอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 (ภาคเหนือ) และตำรวจภูธรภาค 8 (ภาคใต้) รวมถึงตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง) ในครั้งนี้ ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตให้น้อยลง