กลุ่ม KTIS รับมอบโล่รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2566”

1206

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกา มอบโล่รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2566” ให้กับบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัดในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร โดยมีนายดิเรก จินาพันธ์ รักษาการผู้จัดการโรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบ จัดโดยมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการร่วมมือขับเคลื่อนงานมาตรฐานองค์กรในสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100% ผู้ใช้รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปีที่ผ่านมา