กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัลดีเด่นด้านดิจิทัล จาก Global Retail Banking Innovation Awards 2023

357

นางรุ่งฤดี พรพัฒนาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รับ รางวัลดีเด่น – โครงการปฏิรูปดิจิทัลยอดเยี่ยม (Highly Acclaimed : Best Digital Transformation Program) จากงาน Global Retail Banking Innovation Awards 2023 ซึ่งจัดโดย The Digital Banker ที่สิงคโปร์ จากความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าทำรายการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง อาทิ นัดหมายชำระ ตอบรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รับและส่งข้อมูลหรือเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดการใช้กระดาษ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับบริการอย่างต่อเนื่อ