MTC ร่วมเปิดอาคารชวนชูชาติ (วพน.7) รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

381

ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานที่ปรึกษา วพน.7 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารชวนชูชาติ (วพน.7)  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกับ ปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ และดร.ศึกษิต  พัชรชัย  กรรมการ  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาส เปิดอาคารชวนชูชาติ (วพน.7) โดยอาคารดังกล่าว ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ได้มอบเงินบริจาคส่วนตัว จำนวน 101  ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อก่อสร้างอาคารชวนชูชาติ วพน.7  เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอก ด้านรังสีวินิจฉัย และห้องปฏิบัติการ สำหรับให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน