เฮอร์บาไลฟ์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 3 ปี กับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

350

เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 3 ปีกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย (NAT) ในช่วงปี 2567-2569 โดยข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ การสนับสนุนประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (TCN) การสัมมนาผ่านเว็บไซต์เรื่องโภชนาการและการเสวนาทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญของเฮอร์บาไลฟ์ร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพและโภชนาการชั้นนำอื่น ๆ รวมทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโภชนาการระยะสั้นที่มีใบรับรองสำหรับสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย

โชบี แอน คิง รองประธานเฮอร์บาไลฟ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะประกาศข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการฝึกอบรมด้านโภชนาการสำหรับสมาชิกเฮอร์บาไลฟ์ และส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนักโภชนาการ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราในการสนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นผ่านพลังของโภชนาการ”

ด้าน รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับการสนับสนุนอันมีค่าในการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้นจากเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย โดยเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเฮอร์บาไลฟ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการร่วมมือกันในวาระต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริงและบรรลุเป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว”

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย และ NAT จะเริ่มในเดือนมกราคม 2567 นอกจากนี้ เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย จะสนับสนุน NAT ในการจัดงาน Thailand Congress of Nutrition (TCN) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันจนถึงปี 2569