ทิพยประกันภัย ผสาน 2 ยักษ์ใหญ่ รับทำประกันภัยในโครงการ“Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพลังงานสะอาด”

114

ทิพยประกันภัย ผสานความร่วมมือ 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ เดินหน้าโครงการพัฒนาพาหนะพลังงานสะอาด ผ่านระบบสื่อสารไร้สาย ส่งเสริมพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในประเทศ Green City และ Smart City พร้อมนำเทคโนโลยี 5G เปิดโปรเจ็กต์ Green City ภูเก็ตเมืองต้นแบบ ตอบรับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด

นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ นายวอเตอร์ ยุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GBike Co.,Ltd ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมเปิดให้บริการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพลังงานสะอาด ณ แยกอาคารชาร์เตอร์แบงค์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเข้าร่วม โดยบริการ Phuket Smart Mobility ยานพาหนะพลังงานสะอาด เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ของ 3 หน่วยงาน ที่ต้องการนำศักยภาพการให้บริการที่มีมาผลักดันให้เกิดการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด ผ่านระบบการสื่อสารไร้สายในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและเป็น Smart City ลำดับต้นของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทางบริษัท ทิพยประกันภัยได้รับประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการรถจักรยานไฟฟ้า และรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า กรณีเกิดอุบัติเหตุคุ้มครองผู้ขับขี่ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาทต่อครั้ง และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ สูงสุด 100,000 บาท พร้อมกับคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกตามค่าเสียหายจริงวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง รวมถึงตัวรถจักรยานไฟฟ้า และสกู๊ตเกอร์ กรณีที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้หรือจากภัยธรรมชาติวงเงินสูงสุด 100,000 บาท

โดยความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นเฟสแรกของโครงการฯ โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศ ซึ่งมีแผนที่จะขยายพื้นที่การให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศในอนาคต