กิจกรรม Sports Showcase #12: Thai Life Insurance Invitation Challenger 2023

368

วราภรณ์  ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ อัตนันท์  อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด จัดกิจกรรม Sports Showcase #12: Thai Life Insurance Invitation Challenger 2023ภายใต้โครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase เพื่อคัดเลือกนักเรียนนักกีฬาเทนนิสทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อายุระหว่าง 12-18 ปี ชิงทุนการศึกษาและทุนด้านกีฬาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม The Oceanic Sportel จ.ภูเก็ต