กสิกรไทยคว้ารางวัลองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคตต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก IDC การันตีการเป็นธนาคารแห่งนวัตกรรม

170

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับรางวัล “Future Enterprise of the Year” จากเวที IDC Future Enterprise Awards 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งยกย่องให้ธนาคารเป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคตประจำปี 2023 ในประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตอกย้ำภาพความโดดเด่นของธนาคารในด้านความเป็นผู้นำด้านธนาคารดิจิทัลของประเทศไทยด้วยยุทธศาสตร์ของธนาคารที่ยืดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)  มุ่งเน้นการขับเคลื่อนและการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารมีการนำศาสตร์ในการใช้ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล และต่อยอดไปยังการพัฒนาปรังปรุงระบบการชำระเงินดิจิทัลรวมทั้งส่งเสริมและปฏิบัติการเชิงรุกให้เกิดการเข้าถึงการเงินจากทั้งรายย่อย และลูกค้าธุรกิจได้สะดวกและง่ายขึ้น ช่วยตอบโจทย์และเชื่อมโยงลูกค้าทุกคนทุกกลุ่มทั้งในเชิงไลฟ์สไตล์และธุรกิจได้อย่างไม่สะดุด  

      นอกจากนี้ ล่าสุดธนาคารยังได้รับมอบอีกรางวัลคุณภาพจาก Asian Banking & Finance Wholesale Banking Awards ได้แก่ รางวัล Thailand Domestic Digital Payment Initiative of the Year และรางวัล Thailand Domestic Cash Management Bank of the Year ที่ยืนยันความเป็นผู้นำนวัตกรรม และผู้นำระบบการชำระเงินดิจิทัล ตามเป้าหมายของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่พร้อมก้าวไปกับลูกค้าของธนาคาร และสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอีกด้วย