เนสท์เล่ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานวันกาชาด 100 ปี

315

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันกาชาด 100 ปี โดย วิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันกาชาด 100 ปี ที่พลับพลาพิธีห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานวันกาชาด 100 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณกุศล การได้รับเกียรติบัตรอันทรงเกียรตินี้ได้แสดงถึงการเป็นองค์กรแบบอย่างที่ได้สร้างคุณูปการสำคัญต่อสังคมตลอดระยะเวลา 130 ปีของเนสท์เล่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคม ส่งเสริมด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง