SAM มอบเงินบริจาคมูลนิธิพระดาบส

376

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิพระดาบส จำนวน 200,000 บาทต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสมทบเข้ากองทุน “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด” โดยมี พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ จาก พวงทิพย์ ปรมาพจน์ ประธานคณะกรรมการ และ ธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เพื่อให้โรงเรียนพระดาบส ใช้เป็นทุนการศึกษาวิจัย จัดหา และพัฒนาครู ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ