ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน”แก่โรงเรียนชลประทานผาแตก จ.เชียงใหม่

359

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก มูลนิธิโครงการหลวง ตอกย้ำเรื่องการพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ร่วมส่งมอบ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แปลงเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวัน แห่งที่ 12 ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้  

โดยมี  พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo, ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo และ โศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งมี วัลลภ ภูจอมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ ณฐอร อินต่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก เป็นตัวแทนรับมอบ  

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เชิญผู้บริหารธนาคาร ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านความยั่งยืน (Sustainability) มาร่วมแบ่งปันความรู้ในเรื่อง สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกับการดำเนินชีวิตของเรา เพื่อให้คณะครู นักเรียน และชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง รู้เท่าทันโจรกรรมทางการเงินออนไลน์และบทลงโทษทางกฎหมายของผู้เปิดบัญชีม้าอีกด้วย