ANI ผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ระดับภูมิภาค เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก

481

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI นำโดย เกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการ (กลางขวา)  ทิพย์ ดาลาล ประธานกรรมการบริหาร(ขวาสุด)  บี เล็ง โก๊ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และ โธมัส เทย์ เงียน ชอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย มานิตา ภูวัฒนเศรษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ  ชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ร่วมพิธีจดทะเบียนเข้าซื้อขายหุ้น ANI ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นวันแรก ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ นับเป็นหุ้น IPO ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) หุ้นแรกและหุ้นเดียวใน SET โดยมีราคาเปิดตลาดที่ 5.50 บาท คิดเป็นกำไร 0.25 บาทหรือ 4.76% จากราคา IPO ที่ 5.25 บาท ส่งผลให้มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 10,164 ล้านบาท เปิดตลาดครึ่งชั่วโมงแรกทำราคาสูงสุดไปที่ 5.80 บาท โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ตลท. พงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ (กลางซ้าย) และ รุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 2(ซ้ายสุด) ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี