วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน มูลนิธิเรารักสวนลุมพินี ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

491

โชคชัย เศรษฐีวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิเรารักสวนลุมพินี เป็นประธานใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 มูลนิธิเรารักสวนลุมพินี” โดยมี  พิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท รวมถึงสนับสนุนซุ้มอาหารเพื่อรับรองแขกผู้มาร่วมงานและส่งมอบรอยยิ้มปันความสุขให้กับนักเรียนในครั้งนี้อีกด้วย ณ โรงเรียนสวนลุมพินี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมมอบทุนดังกล่าว มูลนิธิเรารักสวนลุมพินี ร่วมกับ โรงเรียนสวนลุมพินี และสวนลุมพินี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียนของโรงเรียนสวนลุมพินี ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงมอบรางวัลให้กับพนักงานและลูกจ้างดีเด่น อันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินภารกิจช่วยเหลือสังคม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ และหล่อหลอมคนคุณภาพออกสู่สังคมเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต