TGE เข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index รอบใหม่ หนุนความสนใจจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ

336
สืบตระกูล บินเทพ

ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง สำหรับ TGE หรือ บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชั้นนำ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้คำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 18 ธันวาคม2566 เป็นต้นไป ให้ TGE เป็น 1 ใน 15 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณในดัชนี FTSE SET Shariah Index เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาลงทุน และส่งผลให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนไทยและต่างชาติยิ่งขึ้น งานนี้ ‘สืบตระกูล บินเทพ’ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (CBDO) TGE เป็นปลื้ม เพราะหุ้นที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีสภาพคล่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะกับนักลงทุนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือ Sustainability Investment ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล สมกับที่เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด