ผู้บริหาร “เคทิส วิจัยและพัฒนา” ร่วมเสวนา “รู้ปัจจุบัน เท่าทันอนาคต เรื่องอ้อย”

311

อภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS (ขวาสุด)  ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “รู้ปัจจุบัน เท่าทันอนาคต เรื่องอ้อย” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน (ยืนกลาง) และ ผศ.ดร.ทิวา พาโคกทม ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย (ซ้ายสุด) ให้การต้อนรับ