สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมการประชุม The 49th ASEAN Insurance Council : AIC

459

สมาคมประกันชีวิตไทย นำโดย สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย กิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการ และ พิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร เข้าร่วมการประชุมสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียนครั้งที่ 49 (The 49th ASEAN Insurance Council : AIC)  ซึ่งเป็นความร่วมมือของสมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย ของประเทศสมาชิกอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศเพื่อหารือและบูรณาการร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยอาเซียน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัล ฮาลอง ประเทศเวียดนาม ระหว่าง        วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566