กลุ่ม KTIS โชว์รายได้ปี 2566 เกือบ 2 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิโต 325% จ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท

366

ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สมชาย สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ร่วมให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยเปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ซึ่งมีรายได้รวม 19,878.8 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 43.2%และมีกำไรสุทธิ 1,939.4 ล้านบาท เติบโตกว่าปี 2565 ถึง 325.0% โดยปัจจัยหลักมาจากปริมาณและคุณภาพอ้อยที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทที่ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 26 มกราคม 2567