วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “CHONGKHO RUN 2023 ECO-FRIENDS-วิ่ง ครั้งที่ 4

462

ภาคภูมิ วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมงานวิ่งประเพณี “CHONGKHO RUN 2023 ECO-FRIENDS-วิ่ง ครั้งที่ 4” ซึ่ง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมกับ BCC RUNNING CLUB จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนป๋าอารีย์ เพื่อครู BCC” เป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ให้แก่ ครูเกษียณที่มีอายุมากขึ้นและเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบกองทุนดังกล่าว จำนวน 100,000 บาท พร้อมสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับเดี่ยวและกลุ่ม ให้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,252 กรมธรรม์ ทุนประกันรวมกว่า 200 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมออกบูธกิจกรรมให้บริการน้ำดื่มและกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลภายในงานอีกด้วย ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

            สำหรับกิจกรรม CHONGKHO RUN 2023 ในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมวิ่งภายใต้แนวคิด “ECO-FRIENDS-วิ่ง” เป็นมิตรกับสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกระยะทางในการวิ่งตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย ได้แก่ ระยะวิ่ง 3.5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร  พร้อมชูแนวคิดเป็นมิตรกับโลก “ECO” ลดใช้สิ่งของที่เกินความจำเป็นด้วยการออกแบบสิ่งของและผลิตภัณฑ์ภายในงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมิตรภาพและสัมพันธภาพด้วยการสร้างบุญร่วมสมทบกองทุนเพื่อครูเกษียณ พร้อมส่งมอบความรักความใยถึงแม่พิมพ์ของชาติผู้อุทิศตนบ่มเพาะความรู้อบรมสอนสั่งศิษย์จากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน