แอมเวย์ มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนการสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

336

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย นำโดย นายกิจธวัช ฤทธีราวี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับของการให้บริการทางการแพทย์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีเป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี