ฟิลลิปประกันชีวิตเปิดตัวแบบประกัน เอ็ทตี้ เวลธ์ตี้ 80/8 คุ้มครองชีวิตสูง มีเงินคืนตลอดสัญญา

353

ธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทำให้ผลประโยชน์จากการลงทุนต่าง ๆ มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกัน แม็กซ์ เท็น วัน 10/1 (MAX 10/1 PLUS*)  ซึ่งเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี เหมาะสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้มีเงินได้ ที่ต้องการสร้างหลักประกันชีวิตควบคู่การออมที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า การสร้างกองทุนเกษียณอายุ หรือใช้เป็นกองทุนสำรองในยามฉุกเฉิน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางการเงินในอนาคต

“แม็กซ์ เท็น วัน 10/1 (MAX 10/1 PLUS*)” ประกันออมทรัพย์ที่มีการให้เงินคืนปีที่ 1 – 9 ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และครบกำหนดสัญญารับเงิน 101% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาถึง 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 วัน – 65ปี  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เลือกความคุ้มครองได้ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่นำเสนอ 3 แผน (55,000/75,000/100,000) บาท โดยความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 พิเศษรับเงินคืนสูงสุดถึง 2,000  บาท ผู้ที่สนใจประกันลดหย่อนภาษี คลิก ที่ >>> online.PhillipLife.com

*MAX 10/1 PLUS เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย แม็กซ์ เท็น วัน 10/1