“MONO29 Online” สร้างชื่อเข้ารับรางวัลข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม

896

นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มอบรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News)  ให้กับทีมข่าว MONO29 Online จากผลงานเรื่อง “นะหน้าทอง ศรัทธาหรืองมงาย” โดยมี อังกฤษ พัชรอาภา, ภูมิณทรา เมฆสุวรรณ, สุริยัน ปัญญาไว, กรัณย์ จิตธารารักษ์  และ โสภน สุเสนา เข้ารับมอบ ในงานประกาศผล “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2566“ (Digital News Excellence Awards 2023) ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพ ให้กำลังใจสื่อออนไลน์  นักข่าวดิจิทัล กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ