ผู้บริหารรุ่นใหม่จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค รับรางวัล Outstanding Young Engineer Award (OYEA) 2023

89

ญาดา รุ่งเรือง วิเศษรัตน์ รองประธานกลุ่มธุรกิจ Power System ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดูแลประเทศไทย ลาวและเมียนมา ผู้บริหารรุ่นใหม่ เข้ารับรางวัล ‘Outstanding Young Engineer Award (OYEA) 2023’ จาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในงาน IEEE PES Dinner Talk 2023 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand)  

โดยรางวัลนี้มอบให้แก่วิศวกรรุ่นใหม่ผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำของ Technical Societies รวมถึง Power & EnergySociety ในระดับประเทศและนานาชาติ ที่สามารถพิสูจน์ได้จากผลงานด้านวิศวกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยงานมีขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ