ผู้ถือหุ้น GEL อนุมัติปรับโครงสร้างธุรกิจ มูลค่ารวม 880 ลบ. เดินเกมรุกดัน“อินโน พรีคาสท์”

301
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ผู้ถือหุ้น บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEL) ยกมืออนุมัติปรับโครงสร้างกิจการ มูลค่ารวม 880 ล้านบาท บริษัทย่อย “อินโน พรีคาสท์” (Inno Precast) เดินหน้าเต็มสปีดลุยขยายธุรกิจพรีคาสท์รายใหญ่สุดของไทย ฟากผู้บริหาร “ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์” ระบุ การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง สนับสนุนรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มั่นใจภายใน 2-3 ปีดันผลงานเติบโตก้าวกระโดด 

ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ/หรือการซื้อขายกิจการบางส่วน และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 880 ล้านบาท ให้กับบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด (อินโน พรีคาสท์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 1,019,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 

ทั้งนี้ อินโน พรีคาสท์ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ การซื้อขายกิจการบางส่วน ดังนี้ 1. การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,070,991 หุ้น ในราคาหุ้นละ 570.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 611.00 ล้านบาท 2. การชำระเงินสดให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวน 124 ล้านบาท และ 3.การซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพรีคาสท์ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคารโรงงานจากบริษัทฯ (ภายหลังจากที่ทรัพย์สินได้รับการปลดจากการเป็นหลักประกัน) มูลค่าทั้งสิ้น 145 ล้านบาท โดยมูลค่าทรัพย์สินที่ชำระจะหักจากค่าเช่าที่ อินโน พรีคาสท์ เช่าทรัพย์สินจากบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนที่จะมีการปลดทรัพย์สินจากการเป็นหลักประกัน ซึ่งคิดเป็นค่าเช่า 11.6 ล้านบาทต่อปี  

นอกจากนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการของ GEL ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในอินโน พรีคาสท์ เป็นจำนวน 2,090,990 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ อินโน พรีคาสท์ โดยหลังจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 

ปัจจุบัน GEL ยังมุ่งหน้าและก้าวสู่บริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ซึ่งหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ และการมี อินโน พรีคาสท์ เป็นบริษัทย่อยของ GEL จะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้สูงขึ้นเกือบสองเท่าตัว จากการรวมงบการเงินกับบริษัท อินโน พรีคาสท์ ที่จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างของฐานลูกค้าเดิม รวมถึงจากทางพฤกษา และลูกค้ารายอื่นในอนาคต ช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (Economy of Scale) ในระยะยาว รวมถึงบริษัทฯ มีกลยุทธ์การสร้างแพลตฟอร์มในการนำเทคโนโลยีที่ดีกว่ามาปรับใช้ ทำให้มีต้นทุนที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อลูกค้าของบริษัทฯ

สำหรับ ผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 3/2566 ที่ผ่านมา GEL พลิกกลับมามีกำไร 41 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวมเท่ากับ 752 ล้านบาท มาจากการรับรู้รายได้หลัง “อินโน พรีคาสท์” กลายเป็นบริษัทย่อยของ GEL ทำให้ บริษัทฯ รับรู้รายได้ที่สูงขึ้นจากการรวมงบการเงินกับ บริษัท อินโน พรีคาสท์ เป็นการส่งสัญญาณที่ดี และจะกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้อีกครั้ง

“สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 บริษัทฯ ยังเดินหน้าส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อีกจำนวนมาก และพร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เทคโนโลยีสีเขียวจากอินโน พรีคาสท์ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่สนใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานของ GEL มีโอกาสเทิร์นอะราวด์ โดยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ศักยภาพการผลิตที่มากขึ้น และการสร้างรายได้ที่มั่นคง” ธิติพงศ์ กล่าว