ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่ 79 

969

สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์  (ที่ 5 จากซ้าย)  รองประธานกรรมการบริหาร,  ชาติศิริ   โสภณพนิช(ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่, อมร จันทรสมบูรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย),  โชคชัย   นิลเจียรสกุล (ที่ 5 จากขวา),  พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่ 4 จากขวา), บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 3 จากขวา), ปรีดี ดาวฉาย (ที่ 3 จากซ้าย), จรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการธนาคาร, กอบศักดิ์ ภูตระกูล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท, ชานนท์ โสภณพนิช (ที่ 1 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการธุรกิจพลังงาน, ชานันท์ โสภณพนิช (ที่ 1 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President บริหารช่องทาง Mobile Banking พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบปีที่ 79 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2566 นี้ ธนาคารได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 6 วัดพระอารามหลวง ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร วัดราชสิงขร พระอารามหลวง และวัดยานนาวา พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีสงฆ์และรับบิณฑบาต ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ  ถนนสีลม